جملات برتر عکس نوشته
ژانر و کلیدواژه
اسامی نویسندگان
جملات عاشقانه جملات عاشقانه
جملات سیاسی جملات سیاسی
جملات تاریخی جملات تاریخی
جملات اعتراضی جملات اعتراضی
جملات خانوادگی جملات خانوادگی
جملات آموزنده جملات آموزنده
جملات انگیزشی جملات انگیزشی
جملات زیست محیطی جملات زیست محیطی
جملات اجتماعی جملات اجتماعی
جملات طنز جملات طنز
جملات گردشگری جملات گردشگری
جملات مفهومی جملات مفهومی
جملات عرفانی جملات عرفانی
جملات هنری جملات هنری
جملات علمی جملات علمی
جملات احساسی جملات احساسی
جملات مذهبی جملات مذهبی

جملات جرج کارلین

جملات جرج کارلین

جملات جرج کارلین

  • آرشیو جامعی از بهترین نقل قول ها ، اشعار کوتاه ، متن ها ، سخنان و جملات جرج کارلین + بیوگرافی کوتاه و معرفی آثار وی ، امیدواریم در چگفت از خواندن لذت ببرید...
  • نام نویسنده :
  • شغل :
  • زاده :
  • درگذشت :
  • ملیت :

جرج کارلین / کد 15085

مسیحیان معتقدند مسلمانان و یهودیان اشتباه می‌کنند، یهودیان معتقدند مسیحیان و مسلمانان اشتباه می‌کنند، مسلمانان معتقدند که هر دوی آن ها اشتباه می‌کن...

جرج کارلین / کد 6274

بعضی از مردم چیزها را می‌بینند و می‌پرسند ، چرا؟
بعضی از مردم چیزها را رویاپردازی می‌کنند و می‌گویند ، چرا که نه؟
بعضی از مردم مجبورند سرکار برون...

جرج کارلین / کد 445

کسانی که می گویند اهمیتی نمی دهند مردم چه فکری می کنند معمولاً شدیدا مشتاق هستند که مردم فکر کنند، آن ها اهمیتی نمی دهند که مردم چه فکر میکنند.

پست های بیشتر...

سخن روز

هیچ نیازی در کودکی به قدرت نیاز به حمایت پدر نیست.