جملات برتر عکس نوشته
ژانر و کلیدواژه
اسامی نویسندگان
جملات عاشقانه جملات عاشقانه
جملات سیاسی جملات سیاسی
جملات تاریخی جملات تاریخی
جملات اعتراضی جملات اعتراضی
جملات خانوادگی جملات خانوادگی
جملات آموزنده جملات آموزنده
جملات انگیزشی جملات انگیزشی
جملات زیست محیطی جملات زیست محیطی
جملات اجتماعی جملات اجتماعی
جملات طنز جملات طنز
جملات گردشگری جملات گردشگری
جملات مفهومی جملات مفهومی
جملات عرفانی جملات عرفانی
جملات هنری جملات هنری
جملات علمی جملات علمی
جملات احساسی جملات احساسی
جملات مذهبی جملات مذهبی

جملات ژوزف استالین

جملات ژوزف استالین

جملات ژوزف استالین

  • آرشیو جامعی از بهترین نقل قول ها ، اشعار کوتاه ، متن ها ، سخنان و جملات ژوزف استالین + بیوگرافی کوتاه و معرفی آثار وی ، امیدواریم در چگفت از خواندن لذت ببرید...
  • نام نویسنده : ژوزف استالین
  • شغل : شاعر و نویسنده ، سیاست‌مدار کمونیست و رهبر شوروی
  • زاده : ۱۸ دسامبر ۱۸۷۸
  • درگذشت : ۵ مارس ۱۹۵۳
  • ملیت : گرجستان - شوروی
  • آثار و مکتوبات استالین : آنارشیسم یا سوسیالیسم؟ (۱۹۰۷ Ananrchism or socialism) ، مارکسیسم و مسئله ملی (۱۹۱۳ Marxism and the National Question) ، مبانی لنینیسم (Foundations of leninism ۱۹۲۴) ، لنینیسم-دوجلدی (۱۹۲۸ Leninism) ، مسیر قدرت (۱۹۳۷ The road of Power) ، ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی (۱۹۳۸ Dialectical and Historical Materialism) ، تاریخ حزب کمونیست شوروی (۱۹۳۸ History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks)) ، مشکلات اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۵۱ Economic Problems of Socialism in the USSR)

    همچنین استالین کتاب شعری با نام مستعار «سوسو» را به چاپ رسانده است.

پست های بیشتر...

سخن روز

هیچ نیازی در کودکی به قدرت نیاز به حمایت پدر نیست.