جملات برتر عکس نوشته
ژانر و کلیدواژه
اسامی نویسندگان
جملات عاشقانه جملات عاشقانه
جملات سیاسی جملات سیاسی
جملات تاریخی جملات تاریخی
جملات اعتراضی جملات اعتراضی
جملات خانوادگی جملات خانوادگی
جملات آموزنده جملات آموزنده
جملات انگیزشی جملات انگیزشی
جملات زیست محیطی جملات زیست محیطی
جملات اجتماعی جملات اجتماعی
جملات طنز جملات طنز
جملات گردشگری جملات گردشگری
جملات مفهومی جملات مفهومی
جملات عرفانی جملات عرفانی
جملات هنری جملات هنری
جملات علمی جملات علمی
جملات احساسی جملات احساسی
جملات مذهبی جملات مذهبی

جمله درباره حقیقت

جمله درباره حقیقت

جمله درباره حقیقت

متن درباره حقیقت یا جمله درباره حقیقت عنوان آرشیو جامعی است از بهترین نقل قول ها ، اشعار کوتاه ، متن ها ، سخنان و جملات با عنوان و مضمون حقیقت.

این صفحه مربوط به کلیدواژه حقیقت است.

ژانر اغلب شامل چند کلید واژه میشود و به سبک و مضمون جمله اشاره میکند، اما کلیدواژه صرفا به جملاتی که شامل آن کلمه کلیدی می شود اشاره میکند. مثلا ژانر عاشقانه شامل جملاتی که با مضمون عشق و علاقه مندی و دوستی و... هستند میشود اما کلیدواژه عاشقانه فقط شامل جملاتی که داری این کلمه کلیدی هستند میشود.

ما در "چگفت" همواره سعی میکنیم از معتبرترین منابع استفاده کنید، البته بزودی منبع ( رفرنس ) متن‌ها را هم در انتهای جملات ذکر خواهیم کرد.

دکارت / فیلسوف

برای این که بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم میل فوق العاده ای دارم که بدانم چگونه می‌توان بین حقیقت و غیر حقیقت، راست و...

محمود درویش / شاعر

کسانی هستند که عشق را زندگی می‌دانند و کسانی هستند که آن را دروغ می‌بینند، هر دوی آن ها حقیقت دارند اولی روح خود را ملاقات کرد و دومی آن را از دست ...

پست های بیشتر...

سخن روز

هیچ نیازی در کودکی به قدرت نیاز به حمایت پدر نیست.